Specializujeme se na:

  • Opravy poklopů odvětraných / neodvětraných
  • Opravy vpustí bez kalového koše / s kalovým košem
  • Opravy hrnků přípojkových, šoupátkových
  • Opravy hydrantů
  • Opravy odtokových žlabů
  • Generální opravy kanalizačních šachet, včetně napojení na kanalizační síť
  • Pokládku provádíme do jakéhokoliv povrchu
  • Opravy výtluků
  • Opravy spár

Zabýváme se

Zabýváme se též monitoringem technického stavu nejen samotných poklopů a mříží, ale i šachet. Tato služba je v rámci spolupráce s daným subjektem zcela ZDARMA.

propoklop
propoklop

Následně, po provedeném monitoringu zasíláme zprávu dotčené osobě. Nedílnou součástí této zprávy je kompletní zpráva o technickém stavu a cenová nabídka oprav zjištěných závad.